Powrót do wersji kolorowej Zmień kolorystykę
Wybierz kolorystykę, która jest dla Ciebie najwyraźniejsza Żółte odnośniki
Biały tekst
Żółte, podkreślone odnośniki
Żółty tekst
Białe odnośniki
Żółty tekst
Anuluj

Najnowsze aktualności i wydarzenia

2016-02-01

Termin wydawania wniosków KFS

KFS 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 08.02.2016 r. będą wydawane wnioski na finansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

 

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
    w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro).

 

Aktualny druk wniosku dostępny będzie na stronie internetowej: www.pupzgierz.pl, w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu oraz w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie Powiatu Zgierskiego.

czytaj więcej
Pokaż wszystkie wydarzenia i aktualności
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy siedziba pracodawcy Łódź, ul. Św. Teresy 109 magazynier 10 od 2016-03-04
do 2016-03-04
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 114 I piętro) tapicer 30 od 2016-02-15
do 2016-02-15
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 114 I piętro) szwaczka 30 od 2016-02-15
do 2016-02-15
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 114 I piętro) przedstawiciel handlowy 3 od 2016-02-17
do 2016-02-17
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne siedziba Urzędu Miasta Zgierza Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 (sala 114 I piętro) opiekun/opiekunka osób starszych 120 od 2016-02-10
do 2016-02-10
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) kasjer 3 od 2016-02-09
do 2016-02-09
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) piekarz 1 od 2016-02-09
do 2016-02-09
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) cukiernik 1 od 2016-02-09
do 2016-02-09
< poprzednia 1 następna >