Powrót do wersji kolorowej Zmień kolorystykę
Wybierz kolorystykę, która jest dla Ciebie najwyraźniejsza Żółte odnośniki
Biały tekst
Żółte, podkreślone odnośniki
Żółty tekst
Białe odnośniki
Żółty tekst
Anuluj

Najnowsze aktualności i wydarzenia

2017-03-28

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

 

obraz kfs

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że kwota środków Funduszu Pracy,
na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(limit podstawowy) w roku 2017 wynosi 864 200,00 zł

 

 

 

W terminie od dnia 03.04.2017 roku do dnia 12.04.2017 roku BĘDĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE, wnioski na finansowanie, w ramach KFS działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców, tj. na:

 

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  • kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane w wysokości:

 

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Środki z KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności,
w terminie określonym przez urząd.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

czytaj więcej
Pokaż wszystkie wydarzenia i aktualności
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a (sala konferencyjna) salowa 10 od 2017-04-04
do 2017-04-04
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a (sala konferencyjna) operator/monter zespołów elektronicznych 20 od 2017-04-11
do 2017-04-11
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a (sala konferencyjna) operator maszyn 100 od 2017-03-30
do 2017-03-30
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a (sala konferencyjna) młodszy monter 100 od 2017-03-30
do 2017-03-30
< poprzednia 1 następna >